اطلاعيه :مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در نظر دارد كه از اين هفته در اين قسمت از صفحه اصلي سلسله مباحث عوامل اجتماعي موثر بر سلامت را به استحضار خوانندگان محترم برساند .از كليه علاقمندان ،متخصصين و هنرمندان تقاضامنديم تا با ارسال آثار (مقاله – طرح – عكس ....) در خصوص عوامل اجتماعي موثر بر سلامت اين مركز را ياري نمايند.بديهي است كه آثار ارسالي به نام فرد ارسال كننده ثبت خواهد شد.
شنبه ٣١ تير ١٣٩٦
هیئت مؤسس
1-سيد حسام نبوي زاده              دانشيار                       عضو هيئت علمي دانشگاه
2-صدرا.. محرابي                       استاد                         عضو هيئت علمي و معاون آموزشي دانشگاه
3-كامبيز كريم زاده                     دانشيار                       عضو هيئت علمي دانشگاه
4-مهدي اكبر تبار                       دانشیار                      عضو هيءت علمي و مدير پژوهشي دانشگاه
5-حميدرضا غفاريان شيرازي          دانشیار                    عضو هيئت علمي دانشگاه
6-خليل سعدي پور
اوقات شرعی
دسترسي سريع
»خدمات الكترونيك دانشگاه
» دسترسی به مقالات پژوهشی
» سایر مراكز تحقيقاتي دانشگاه
» دانلود پرسشنامه طرح تحقیقاتي
» همایش های سال 1392
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است