شورای پژوهشی

1-رحيم استوار -مديريت خدمات بهداشتی و درمانی -دانشيار

2-نازآفرين حسيني- پرستاري- استاديار

3-مهدي اكبر تبار -تغذيه- استاديار

4-آرش آريا -متخصص داخلي- استاديار

5-علي موسوي زاده- اپيدميولوژي -استاديار

6-سليمان افروغي- آمار زیستی- استاديار

7-شير علي خرامين -روانشناسي باليني- استاديار

8-ارسلان جمشيدي -بهداشت محيط -دانشيار

9-سعادت پرهيزكار -بهداشت باروري -دانشيار

10-ابراهيم نعيمي -مديريت خدمات بهداشتی و درمانی- مربي

11-پروین عنقا- ارشد مادر و کودک

12-ليلا منظوري -متخصص پزشكي اجتماعي- استاديار

13-محسن شمس- آموزش و ارتقا سلامت- استاديار

14-جانمحمد ملك زاده- تغذيه- استاديار

15-حسين ماري اورياد -بهداشت حرفه اي- مربي

16-محمدمهدي بانشي -بهداشت محيط- استاديار

17-شهين تاج آرامش -متخصص زنان و زایمان- دانشيار

18-حمیدرضا غفاریان شیرازی -آمار -استاديار 

 19-محمد ذوالعدل- روان پرستاري- دانشيار

20-کامبیز کشاورز- متخصص اطفال -استادیار

21-رزینا عباسی لرکی -فوق تخصص نفرولوژی- استادیار

22-سمیرا رستمی-ارشد روان شناسی بالینی

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107