اطلاعيه :مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در نظر دارد كه از اين هفته در اين قسمت از صفحه اصلي سلسله مباحث عوامل اجتماعي موثر بر سلامت را به استحضار خوانندگان محترم برساند .از كليه علاقمندان ،متخصصين و هنرمندان تقاضامنديم تا با ارسال آثار (مقاله – طرح – عكس ....) در خصوص عوامل اجتماعي موثر بر سلامت اين مركز را ياري نمايند.بديهي است كه آثار ارسالي به نام فرد ارسال كننده ثبت خواهد شد.
شنبه ٣١ تير ١٣٩٦
شورای پژوهشی

1-رحيم استوار -مديريت خدمات بهداشتی و درمانی -دانشيار

2-نازآفرين حسيني- پرستاري- استاديار

3-مهدي اكبر تبار -تغذيه- استاديار

4-آرش آريا -متخصص داخلي- استاديار

5-علي موسوي زاده- اپيدميولوژي -استاديار

6-سليمان افروغي- آمار زیستی- استاديار

7-شير علي خرامين -روانشناسي باليني- استاديار

8-ارسلان جمشيدي -بهداشت محيط -دانشيار

9-سعادت پرهيزكار -بهداشت باروري -دانشيار

10-ابراهيم نعيمي -مديريت خدمات بهداشتی و درمانی- مربي

11-پروین عنقا- ارشد مادر و کودک

12-ليلا منظوري -متخصص پزشكي اجتماعي- استاديار

13-محسن شمس- آموزش و ارتقا سلامت- استاديار

14-جانمحمد ملك زاده- تغذيه- استاديار

15-حسين ماري اورياد -بهداشت حرفه اي- مربي

16-محمدمهدي بانشي -بهداشت محيط- استاديار

17-شهين تاج آرامش -متخصص زنان و زایمان- دانشيار

18-حمیدرضا غفاریان شیرازی -آمار -استاديار 

 19-محمد ذوالعدل- روان پرستاري- دانشيار

20-کامبیز کشاورز- متخصص اطفال -استادیار

21-رزینا عباسی لرکی -فوق تخصص نفرولوژی- استادیار

22-سمیرا رستمی-ارشد روان شناسی بالینی

اوقات شرعی
دسترسي سريع
»خدمات الكترونيك دانشگاه
» دسترسی به مقالات پژوهشی
» سایر مراكز تحقيقاتي دانشگاه
» دانلود پرسشنامه طرح تحقیقاتي
» همایش های سال 1392
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است