شورای عالی

 

1-اورنگ ایلامی سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
2-رحيم استوار رئيس مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت
3-حسین ماری اریاد معاون تحقيقات و فنآوري دانشگاه
4-رشيد غفاري معاون بهداشتي دانشگاه
5-كامبيز كريم زاده شیرازی عضو هيئت علمي دانشگاه
6-حميدرضا غفاريان شيرازي عضو هيئت علمي دانشگاه
7-ارسلان جمشيدي عضو هيئت علمي دانشگاه


آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107