اطلاعيه :مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در نظر دارد كه از اين هفته در اين قسمت از صفحه اصلي سلسله مباحث عوامل اجتماعي موثر بر سلامت را به استحضار خوانندگان محترم برساند .از كليه علاقمندان ،متخصصين و هنرمندان تقاضامنديم تا با ارسال آثار (مقاله – طرح – عكس ....) در خصوص عوامل اجتماعي موثر بر سلامت اين مركز را ياري نمايند.بديهي است كه آثار ارسالي به نام فرد ارسال كننده ثبت خواهد شد.
يکشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٦
شورای عالی

 

1-اورنگ ایلامی سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
2-رحيم استوار رئيس مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت
3-حسین ماری اریاد معاون تحقيقات و فنآوري دانشگاه
4-رشيد غفاري معاون بهداشتي دانشگاه
5-كامبيز كريم زاده شیرازی عضو هيئت علمي دانشگاه
6-حميدرضا غفاريان شيرازي عضو هيئت علمي دانشگاه
7-ارسلان جمشيدي عضو هيئت علمي دانشگاه


اوقات شرعی
دسترسي سريع
»خدمات الكترونيك دانشگاه
» دسترسی به مقالات پژوهشی
» سایر مراكز تحقيقاتي دانشگاه
» دانلود پرسشنامه طرح تحقیقاتي
» همایش های سال 1392
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است