وضعيت منشور حقوق بيمار
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار از ديدگاه بيماران بستري شده در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - 1390

 منبع : همايش فرصت ها و چالش هاي استقرار منشور حقوق بيمار

 نويسنده : رحيم استوار    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1391/08/06  
 


دانلود فايل : barresi vazeiat.pdf ( 227KB )

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107