دانشگاهی

سمپوزيوم علمي يك روزه عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در مورخه 11/9/1391 در سالن مركز مطالعات توسعه و آموزش پزشكي(edc) با مديريت مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت و با حضور هيئت رئيسه ،اعضا شوراي پژوهشي و كارشناسان مرتبط دانشگاه برگزار گرديد.در اين جلسه مدرسين مدعو در خصوص مفاهيم عوامل اجتماعي موثر بر سلامت و عدالت در سلامت ، شبكه تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت ، سيستم پايش عدالت در سلامت و شاخص هاي عدالت در سلامت برنامه هاي خود را ارايه نمودند . در پايان اين سمپوزيوم مدرسان با اعضا شركت كننده بحث و تبادل نظر نمودند.

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107