اطلاعيه :مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در نظر دارد كه از اين هفته در اين قسمت از صفحه اصلي سلسله مباحث عوامل اجتماعي موثر بر سلامت را به استحضار خوانندگان محترم برساند .از كليه علاقمندان ،متخصصين و هنرمندان تقاضامنديم تا با ارسال آثار (مقاله – طرح – عكس ....) در خصوص عوامل اجتماعي موثر بر سلامت اين مركز را ياري نمايند.بديهي است كه آثار ارسالي به نام فرد ارسال كننده ثبت خواهد شد.
شنبه ٣١ تير ١٣٩٦
دانشگاهی

سمپوزيوم علمي يك روزه عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در مورخه 11/9/1391 در سالن مركز مطالعات توسعه و آموزش پزشكي(edc) با مديريت مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت و با حضور هيئت رئيسه ،اعضا شوراي پژوهشي و كارشناسان مرتبط دانشگاه برگزار گرديد.در اين جلسه مدرسين مدعو در خصوص مفاهيم عوامل اجتماعي موثر بر سلامت و عدالت در سلامت ، شبكه تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت ، سيستم پايش عدالت در سلامت و شاخص هاي عدالت در سلامت برنامه هاي خود را ارايه نمودند . در پايان اين سمپوزيوم مدرسان با اعضا شركت كننده بحث و تبادل نظر نمودند.

اوقات شرعی
دسترسي سريع
»خدمات الكترونيك دانشگاه
» دسترسی به مقالات پژوهشی
» سایر مراكز تحقيقاتي دانشگاه
» دانلود پرسشنامه طرح تحقیقاتي
» همایش های سال 1392
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است