اطلاعيه :مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در نظر دارد كه از اين هفته در اين قسمت از صفحه اصلي سلسله مباحث عوامل اجتماعي موثر بر سلامت را به استحضار خوانندگان محترم برساند .از كليه علاقمندان ،متخصصين و هنرمندان تقاضامنديم تا با ارسال آثار (مقاله – طرح – عكس ....) در خصوص عوامل اجتماعي موثر بر سلامت اين مركز را ياري نمايند.بديهي است كه آثار ارسالي به نام فرد ارسال كننده ثبت خواهد شد.
يکشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٦
كارگاه اقتصاد سلامت

كارگاه دو روزه اقتصاد سلامت از تاريخ 8/11/1391 لغايت 9/11/1391در محل مركز مطالعات توسعه و آموزش پزشكي دانشگاه (EDC) با همكاري بسيج جامعه پزشكي استان برگزار شد.در اين كارگاه اساتيد مدعو در خصوص مباني اقتصاد سلامت و روشهاي ارزيابي اقتصادي مداخلات نظام سلامت به ارائه مطالب به صورت تئوري و كار عملي پرداختند.

اوقات شرعی
دسترسي سريع
»خدمات الكترونيك دانشگاه
» دسترسی به مقالات پژوهشی
» سایر مراكز تحقيقاتي دانشگاه
» دانلود پرسشنامه طرح تحقیقاتي
» همایش های سال 1392
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است