كارگاه اقتصاد سلامت

كارگاه دو روزه اقتصاد سلامت از تاريخ 8/11/1391 لغايت 9/11/1391در محل مركز مطالعات توسعه و آموزش پزشكي دانشگاه (EDC) با همكاري بسيج جامعه پزشكي استان برگزار شد.در اين كارگاه اساتيد مدعو در خصوص مباني اقتصاد سلامت و روشهاي ارزيابي اقتصادي مداخلات نظام سلامت به ارائه مطالب به صورت تئوري و كار عملي پرداختند.

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107