كاركنان

 

مهران پوزش     رئيس مركزتحقيقات
 پروین عنقا ارشناس ارشد مادر و كودك     
کارشناس ارشد پژوهشی مرکز
الهه پیرای کارشناس ارشد اپیدمیولوژی  
     

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107