سميت سلولي بيلهر،بومادران و درمنه كوهي
سمیت سلولی بیلهر، بومادران و درمنه کوهی

 منبع : مجله علمي پژوهشي ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 نويسنده : مهدي اكبر تبار    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1392/07/17   ( آخرين ويرايش : 1392/08/04 )

.دانلود فايل : سميت سلولي بيلهر.pdf ( 622KB )

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107