اطلاعيه :مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در نظر دارد كه از اين هفته در اين قسمت از صفحه اصلي سلسله مباحث عوامل اجتماعي موثر بر سلامت را به استحضار خوانندگان محترم برساند .از كليه علاقمندان ،متخصصين و هنرمندان تقاضامنديم تا با ارسال آثار (مقاله – طرح – عكس ....) در خصوص عوامل اجتماعي موثر بر سلامت اين مركز را ياري نمايند.بديهي است كه آثار ارسالي به نام فرد ارسال كننده ثبت خواهد شد.
دوشنبه ٠٥ تير ١٣٩٦
تصويبي

1- بسيج آموزش همگاني سلامت قلب ( با همكاري اداراه كل مبارزه با بيماري هاي غير واگير وزارت و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج , مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت )

2- تدوین ابزار استاندارد برای سنجش سواد سلامت مرتبط با HIV/AIDS و ارزيابی آن در شهر ياسوج

3-بررسي تاثير استفاده ازالگوي بازار يابي اجتماعي در كاهش رفتار هاي خطرناك رانندگي در بين رانندگان تاكسي شهر ياسوج

اوقات شرعی
دسترسي سريع
»خدمات الكترونيك دانشگاه
» دسترسی به مقالات پژوهشی
» سایر مراكز تحقيقاتي دانشگاه
» دانلود پرسشنامه طرح تحقیقاتي
» همایش های سال 1392
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است