آدرس Affiliation

آدرس AFFILATION مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی ياسوج، ياسوج، ایران

Social Determinants of Health Research Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran

 

 

 

 

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107