ارتباط بين انگيزش شغلي و رفتار شهروندي سازماني
ارتباط بين انگيزش شغلي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان ستادي و معاونت هاي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 منبع : مجله علمی- پژوهشی ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی ياسوج

 نويسنده : صديقه خلقي فرد    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1393/08/11  

.دانلود فايل : ارتباط بين انگيزش شغلي و رفتار شهروندي.pdf ( 275KB )

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107