تأثير فاكتور رشد شبه انسوليني بر ميزان بلوغ
تأثير فاكتور رشد شبه انسوليني بر ميزان بلوغ آزمايشگاهي

 منبع : مجله علمی- پژوهشی ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشكی ياسوج

 نويسنده : مهدي اكبر تبار طوري    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1393/10/08  

.دانلود فايل : تأثير فاكتور رشد شبه انسوليني بر.pdf ( 300KB )

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107