تعيين سروپروالانس عفونت
تعيين سروپروالانس عفونت سيتومگالوويروس در زنان در سنين باروری مراجعه کننده به کلينيک شهيد مفتح شهر ياسوج در سال1392

 منبع : مجله علمی پژوهشی ارمغان دانش

 نويسنده : ابراهیم نعیمی    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/05/07  

.دانلود فايل : تعیین_سروپروالانس_عفونت.pdf ( 150KB )

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107