اطلاعيه :مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در نظر دارد كه از اين هفته در اين قسمت از صفحه اصلي سلسله مباحث عوامل اجتماعي موثر بر سلامت را به استحضار خوانندگان محترم برساند .از كليه علاقمندان ،متخصصين و هنرمندان تقاضامنديم تا با ارسال آثار (مقاله – طرح – عكس ....) در خصوص عوامل اجتماعي موثر بر سلامت اين مركز را ياري نمايند.بديهي است كه آثار ارسالي به نام فرد ارسال كننده ثبت خواهد شد.
يکشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٦
مقايسه شاخص های رشد كودكان
مقايسه شاخص های رشد كودكان دو تا پنج ساله با وزن تولد كم و طبيعي در مناطق روستايي شهرستان گنبد كاووس

 منبع : مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي

 نويسنده : بهروز ابراهیم زاده کر    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/09/14  

.دانلود فايل : jgbfnm-v12n2p38-fa (1).pdf ( 409KB )

اوقات شرعی
دسترسي سريع
»خدمات الكترونيك دانشگاه
» دسترسی به مقالات پژوهشی
» سایر مراكز تحقيقاتي دانشگاه
» دانلود پرسشنامه طرح تحقیقاتي
» همایش های سال 1392
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است