اطلاعيه :مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در نظر دارد كه از اين هفته در اين قسمت از صفحه اصلي سلسله مباحث عوامل اجتماعي موثر بر سلامت را به استحضار خوانندگان محترم برساند .از كليه علاقمندان ،متخصصين و هنرمندان تقاضامنديم تا با ارسال آثار (مقاله – طرح – عكس ....) در خصوص عوامل اجتماعي موثر بر سلامت اين مركز را ياري نمايند.بديهي است كه آثار ارسالي به نام فرد ارسال كننده ثبت خواهد شد.
دوشنبه ٠٥ تير ١٣٩٦
بررسی ميزان شيوع و برخی عوامل موثر
بررسی ميزان شيوع و برخی عوامل موثر بر پوسيدگی دندان در کودکان 7 تا 12 ساله در شهرستان بويراحمد در سال 1393

 منبع : ارمغان دانش

 نويسنده : سلیمان افروغی    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/10/07  

.دانلود فايل : میزان شیوع و عوامل موثر بر پوسیدگی.pdf ( 222KB )

اوقات شرعی
دسترسي سريع
»خدمات الكترونيك دانشگاه
» دسترسی به مقالات پژوهشی
» سایر مراكز تحقيقاتي دانشگاه
» دانلود پرسشنامه طرح تحقیقاتي
» همایش های سال 1392
کليه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج محفوظ است