کارگاه تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه مولفه های اجتماعی سلامت

کارگاه یکروزه اصول و فنون اولویت بندی تحقیقات در حوزه مولفه های اجتماعی سلامت روز 25/9/94 توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در محل مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه با حضور استاد مدعو جناب آقای دکتر بهزاد دماری و معاونین محترم دانشگاه ، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای میرمحمدی ، اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، مدیران گروه بالینی، نمایندگان دانشجویان ارشد ، برگزار گردید. در این کارگاه مباحثی از قبیل اهمیت اولویت بندی تحقیقات درحوزه مولفه های اجتماعی سلامت ،ادبیات رویکرد مولفه های اجتماعی سلامت، روش اولویت بندی تحقیقات،تعیین قلمرو های تحقیقاتی ، فهرست ذینفعان (خبرگان و مدیران ) ،مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107