کادراجرایی

سمت

رشته

نام ونام خانوادگی

 

  رئيس مركزتحقيقات

دکترای جغرافیای سیاسی

مهران پوزش

 

معاون مرکز

کارشناس ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

هاجرشکوهی

کارشناس پژوهش

 

کارشناس تغذیه

فاطمه بحرانی

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107