مقدمه

مقدمه: در دنياي امروز ديدگاههاي سلامت چشم اندازي وسيع تر پيدا كرده و ضرورتا به عوامل تعيين كننده غير طبي سلامت توجه ويژه اي معطوف گشته است . هر يك از اين تعيين كننده ها به خودي خود و يا از طريق  تاثير بر ديگر وضعيت سلامتي را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد و سبب بروز بي عدالتي هايي در وضعيت سلامت مي گردد . اين تعيين كننده ها از قبيل وراثت ،‌شيوه زندگي ، محيط زيست ، وضعيت اقتصادي اجتماعي و ....  بوده  كه تاثير چشمگيري بر سلامت و پيامدهاي آن از جمله كيفيت زندگي دارند . در واقع صحيح است كه مراقبت هاي پزشكي مي تواند باعث طول عمر و يا بهبودي از يك بيماري جدي شوند ولي آن جيزي كه براي سلامت جمعيت مهم است ، شرايط اجتماعي اقتصادي است كه باعث مي شود مردم بيمار شوند و يا نياز به مراقبت پزشكي داشته باشند. بدين معنا كه تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت                                               ( Social  determinants   of  health)  مانند ميزان درآمد ، سطح تحصيلات ، شغل ، تغذيه ، طبقات اجتماعي بسيار بيشتر از عواملي مانند بيولوژيك  سبب ابتلا به بيماريها مي شوندو در سلامت انسان نقش بسزايي دارند كه اگر ناديده گرفته شوند رسيدن به اهداف سلامتي و برقراري عدالت در سلامت را محال مي نمايند.

اين نكته در خور توجه است كه اثر بي عدالتي هاي سلامت در دنيا ساخته دست بشر است و علل آنها اغلب ريشه در مسايل اجتماعي دارد.

بذر سلامت دوران بزرگسالي و نيز بي عدالتي هاي سلامت ، در دوران ابتدايي كودكي كاشته مي شود. از طرفي ديگر سلامت مقوله اي است كه نقش آن در ارتقا شاخص ها ي توسعه انساني نيز انكار ناپذير است ، لذاا مبارزه با عواملي كه سلامت را تحت  تاثير قرارداده و نيز سبب وجود نابرابر يهايي در سلامت مي گردند در حقيقت از اولويت هاي همه آحاد جامعه و نيز از مهمترين وظايف دولت محسوب مي شود . جوامعي با ميليون ها كودك و بزرگسالي كه قادر به زندگي مولد و مثمر ثمر نيستند پايدار نخواهندبود.

مسايل اجتماعي و مشكلاتي نظير فقر ، بيكاري و بيسوادي ، قطعا به عنوان مشكل در تمام كشورهاي دنيا با ابعاد متفاوتي وجود دارند و مسلما اين خواست غائي تمام دولت هاست كه بتوانند راهكاري مناسب براي برطرف كردن موانع و ايجاد رفاه ،‌امنيت و سلامت مردم خويش پيدا كنند.

 

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107