تاریخچه

تاریخچه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

الف)معرفی :

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به استناد رای صادره در دویست و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در مورخه 21/10/1389 مورد تصویب قرار گرفت واین مصوبه در مورخه 30/11/1389 طی نامه شماره 789/500 به دانشگاه اعلام گردید. از بهمن ماه سال 1390 در دانشکده بهداشت استقرار وشروع بکار کرده است.

ب)اطلاعات پژوهشی مرکز : (چشم اندازها ، ماموریت،گرایش پژوهشی)


1- توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه علوم اجتماعی و مدیریت و رهبری اثر بخش بمنظور بهبود کیفیت  زندگی ، ارتقاء سلامت و نیل به توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران .

2- انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی ( با تاکید بر تحقیقات جامعه نگر ، مداخله ای و بینش استراتژیک ) بر اساس استانداردهای بین المللی و رعایت اصول اخلاق در پژوهش ، همچنین همکاری در تعیین سیاستها و اولویتهای نظام ملی تحقیقات سلامت با استفاده از اصل مشارکت و مشورت بمنظور پاسخگویی به نیاز جامعه و کمک به تصمیم گیری مدیران مرتبط با سلامت .

3-  مدیریت استفاده از دانش تولید شده از طریق جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد و مقالات با استفاده از فنآوری روز اطلاعات و ارتباطات بمنظور دستیابی به راهکارهای مناسب انتشار ، ارتباط محققین و استفاده کنندگان از نتایج تحقیقات و تشکیل بانک اطلاعاتی محققین .

4-  ترغیب ، تشویق و بکارگیری محققین و تربیت پژوهشگرانی کارآمد بمنظور توسعه توانمندی مدیریت بخش سلامت و انجام پروژه های منطقه ای و ملی اولویت دار در زمینه توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت .

5- جلب مشارکت آگاهانه مردم و توسعه توانمندیها و مهارتهای افراد بمنظور اصلاح سبک زندگی و بهبود کیفیت آن وکاهش نابسامانیها و نابرابریهای اجتماعی -  اقتصادی با لحاظ اصل سلامت محوری توسعه .

6- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی داخل کشور و جذب منابع سازمانهای دولتی و خصوصی در راستای اهداف برنامه های جاری و توسعه ای آنان و مرکز .

7-  همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی و جذب منابع با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران .

 

 

ج)امکانات و توانمندی ها:

1.        شناسائی و معرفی اولویتهای پژوهشی

2.        آموزش و راهنمائی در زمینه تهیه و تنظیم طرح پژوهشی

3.        ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اجرای پژوهش علمی

4.        ارائه خدمات مشاوره ای در انتخاب و نحوه بکار بردن ابزارهای سنجش در پژوهشهای عوامل اجتماعی موثر برسلامت و تعبیر و تفسیر آنها

5.        تدوین و جمع آوری ابزارهای سنجش در پژوهشهای عوامل اجتماعی موثر برسلامت و بررسی کیفیت روانسنجی آنها

6.        کارشناسی تخصصی طرحهای پژوهشی ارجاع شده به مرکز

7.        پیگیری و بررسی گزارش پیشرفت کار طرحهای پژوهشی مصوب مرکز مطابق با روند گردش کارطرحها

8.         .برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی، ویژۀ پژوهشهای عوامل اجتماعی موثر برسلامت

9.        .انعکاس نتایج تحقیقات انجام شده و راه حلهای عملی به مسئولین ذیربط به منظور تسهیل در حل معضلات بهداشتی – درمانی و آموزشی و اجتماعی

10.   .تشکیل جلسات مشترک با سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی جهت تبادل نظر برایشناسائی اولویتهای پژوهشی و عقد قراردادهای پژوهشی

11.   . تلاش در جهت برقراری ارتباط متقابل با مراکز تحقیقات تابع دانشگاه به منظور تبادل نظر و بهره گیری از تجارب برای بهینه سازی آموزش جامع

12.   .تشکیل تیمهای تخصصی پژوهشی با سایر رشته های طب به منظور مطالعه ابعاد اجتماعی بیماریها

13.   .برگزاری دوره ای همایش های مرتبط

 

د)اطلاعات تماس:

 

آدرس ایمیل

آدرس وب

تلفن

 

آدرس پستی

social@yums.ac.ir

sdhyums@gmail.com

 

www.sdh.yums.ac.ir

07433221303

یاسوج- گلستان 15- دانشکده بهداشت

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107