گزارش عملکرد

عملکرد مرکز تحقیقات  تا پایان 1397

ردیف

عنوان عملکرد

سال89

سال 90

سال 91

سال92

سال 93

سال 94

سال1395

سال 1396

سال97

جمع

1

خلاصه مقالات داخلي

9

9

7

49

188

--

1

 

 

 

2

خلاصه مقالات خارجی و بین المللی

1

17

4

4

7

25

4

 

 

 

3

مقالات فول داخلي

0

2

1

29

38

16

9

 

 

 

4

مقالات فول خارجی

1

1

17

28

51

29

37

 

 

 

 

تعداد مقالات ISI

 

 

 

 

 

 

36

68

61

 

 

تعداد مقالات PUBMED

 

 

 

 

 

 

2

5

19

 

 

تعداد مقالاتSCOPUS

 

 

 

 

 

 

10

24

19

 

--

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

طرح های پژوهشی مصوب

 

0

2

10

3

45

26

15

15

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107