منوی مرکز
افیلیشن مرکز

 

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی


عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.


مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی ياسوج، ياسوج، ایران


 

Social Determinants of Health Research Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iranاخبار مرکز «آرشیو اخبار»
تصویب قطعی مرکز تحقیقات
دستیابی به موافقت قطعی
تصویب قطعی مرکز تحقیقات
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به تصویب قطعی رسید.
آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 1303 - 3322 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107