درباره مرکز
امروزه فرصتي بي سابقه براي از ميان بردن ريشه هاي بيماري ها مرگ هاي قابل پيشگيري خصوصا در جوامع فقير و آسيب پذير دنيا فراهم آمده است .
اغلب نابرابري هاي سلامت و عمده درد و رنج هاي بشر ريشه اجتماعي دارند ( يعني عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت ). بسياري از نابرابري هاي سلامت به واسطه نابرابري هاي اجتماعي مورد توجه واقع مي شوند كه اين موضوع به خودي خود نيازي در زمينه ايجاد برابري و تعادل در ميان گروههاي مختلف اجتماعي را مطرح مي كند. همزمان ، كشف راه هايي كه از آن طريق تعيين كننده هاي اجتماعي بر سلامت تاثير مي گذارند مي تواند مبنايي از شواهد به منظور توسعه سياست هاي اجتماعي و سلامتي در جهت بهبود وضعيت محروم ترين افراد را ارائه كند. در اين قبيل سياست هاي توسعه يافته همه افراد بايد لحاظ شوند و گروه يا دسته اي از مردم مستثني نگردند . در خلال دهه گذشته اطلاعات علمي مربوط به عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت به طرز چشمگيري پيشرفت كرده است و امروزه شرايط سياسي براي اقدام بيش از گذشته فراهم شده است . اين فرصت بسيار مهم تر از آن است كه با سهل انگاري از دست برود. براي نيل به اين اهداف به مديريتي نياز است كه بر دانش هاي مرتبط احاطه داشته ، و در عين حال از نگرش اخلاقي و هشياری سياسي لازم نيز برخوردار باشد . از همين رو است كه كميسيون عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت در سازمان هاي جهاني بهداشت تاسيس شده است . درك علمي در مورد عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت در دهه 1990 پيشرفت هاي سريعي داشته است و در بسياري از كشور هاي اين شواهد علمي به هدف تدوين راهكارهاي سياستگذاري عمومي جديد مورد استفاده واقع شده است . كميسيون عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت به منظور جاري نمودن و ارتقاء اقداماتي كه عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت و نابرابري هاي اين عرصه را هدف قرار مي دهند با كشورهاي موفق و با توانايي هاي لازم همكاري مي كند. يكي از اين كشورهاي عضو و همكار در اين زمينه ، جمهوري اسلامي ايران است . مقدمات كار از سال 1384 كشور آغاز شده و سپس با حضور كميسيونرهاي اين برنامه در چهارمين اجلاس عوامل اجتماعي تعيين كنننده سلامت كه در دي ماه سال 84 در تهران برگزار شده قطعيت بيشتري پيدا كرده است . لذا با استناد به سند چشم انداز 20 ساله ، برنامه های توسعه و ساير قوانين و مقررات مرتبط با تكيه بر ظرفيت و پتانسيل موجود و تجارب موفق كشور در مبارزه با بي عدالتي ، استراتژي هاي ملي عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت بايد بر پايه اصول عدالت در كشور بنا گردند. وزارت بهداشت ، درمان و آموزشي پزشكي ، به عنوان متولي اصلي تامين و حفظ سلامت مردم كشور ، با هدف رسيدن به بالاترين سطح ممكن سلامتي براي آحاد مردم توجه ويژه اي را به مسايل اجتماعي تاثير گذار بر سلامت و موضوع عدالت در سلامت معطوف داشته است ، اما حفظ و ارتقاي سلامتي و حذف اثر مخرب برخي از عوامل اجتماعي بر سلامت ، مسئوليتي فردي ، كشوري و حتي بين المللي است كه كوشش مشترك كليه سطوح جامعه يعني افراد ،‌اجتماعات و دولت را مي طلبد. از زآنجاییکه استان کهگیلویه وبویر احمد علیرغم داشتن استعدادهای بالقوه در اکثر زمینه ها ، یکی از استان های کمتر توسعه یافته در کشور بوده وشاخص های عمده توسعه همه جانبه شاخص های توسعه اجتماعی و بالتبع شاخص های بهداشتی در بسیاری از زمینه ها تا وضعیت مطلوب فاصله دارند ویا از قوام وثبات کافی برخوردار نیستند، نبود مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت همواره به عنوان یک نیاز مبرم احساس می شد. در همین راستا با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و همت مؤسسین ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به استناد رای صادره در دویست و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در مورخه 21/10/1389 مورد تصویب قرار گرفت واین مصوبه در مورخه 30/11/1389 طی نامه شماره 789/500 به دانشگاه اعلام گردید.از آنجاییکه استقرار و تثبیت چنین مرکزی که بی شک بیشترین گستره تحقیقاتی را در بین سایر مراکز تحقیقاتی دارد ، نیازمند توجه همه جانبه دارد . اقدامات اولیه برای راه اندازی مرکز با کوشش و مساعدت ریاست دانشگاه ومعاونت های پژوهشی وپشتیبانی انجام و از بهمن ماه سال 1390 در دانشکده بهداشت استقرار وشروع بکار کرده
است.
آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107