تاثير عصاره هيدروالكلي ميوه بلوط بر عملكرد كبد
تاثير عصاره هيدروالكلي ميوه بلوط بر عملكرد كبد

 منبع : همايش كشوري گياهان دارويي

 نويسنده : مهدي اكبر تبار    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1392/08/07  

.دانلود فايل : تاثير عصاره هيدروالكلي1391.pdf ( 355KB )

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107