ارزيابي كارايي سيستم تهويه مطبوع
ارزيابي كارايي سيستم تهويه مطبوع يك ساختمان ادراري در شهر تهران

 منبع : فصلنامه بهداشت و ايمني كار

 نويسنده : حسين ماري ارياد    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1393/07/29   ( آخرين ويرايش : 1393/07/29 )

.دانلود فايل : ارزيابی کارايی سيستم تهويه .pdf ( 396KB )

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107