يك كانال تلويزيوني به منظور ارتقاء كيفي زندگي سالمندان
يك كانال تلويزيوني به منظور ارتقاء كيفيت زندگي افراد سالمند

 منبع : اولين كنگره بين المللي يائسگي سالم،سالمندي سالم جندي شاپور اهواز

 نويسنده : سعادت پرهيزگار    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1392/08/07  

.دانلود فايل : يك كانال تلويزيوني_ Dr Parhizkar_ Poster 1.pdf ( 586KB )

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107