تعيين عوامل رواني و اجتماعي موثر
تعيين عوامل رواني و اجتماعي موثر بر خشونت عليه زنان در شهر نورآباد ممسني

 منبع : مجله علمی- پژوهشی ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی ياسوج

 نويسنده : فاطمه دهقاني    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1393/08/11  

.دانلود فايل : تعيين عوامل رواني و اجتماعي موثر بر خشونت.pdf ( 230KB )

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107