تفويض اختيار در مراكز بهداشتي درماني
تفويض اختيار در مراكز بهداشتي درماني شهرستان بويراحمد

 منبع : مجله علمی- پژوهشی ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی ياسوج

 نويسنده : رحيم استوار-حميدرضا غفاريان شيرازي    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1393/09/12  

.



دانلود فايل : تفويض اختيار در مراكز بهداشتي.pdf ( 384KB )

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107