ارزيابی کيفيت زندگی در بين کارکنان
ارزيابی کيفيت زندگی در بين کارکنان دو شرکت صنعتی در استان کهگيلويه و بوير احمد

 منبع : مجله علمی- پژوهشی ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشكی ياسوج

 نويسنده : حسين ماري ارياد    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/01/30  

.دانلود فايل : ارزيابي كيفيت زندگي در بين كاركنان.pdf ( 180KB )

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107