اثربخشی غنی سازی روابط زوجين بر
اثربخشی غنی سازی روابط زوجين بر کاهش تعارضات زناشويی درکارمندان ادارات مختلف شهر ياسوج

 منبع : مجله ارمغان دانش

 نويسنده : اسفندیار افشون    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/07/28  

.دانلود فايل : اثربخشی غنی سازی روابط زوجين .pdf ( 165KB )

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107